top of page
Forside Maria, Guds mor_edited.jpg

MARIA,
GUDS MOR

Med bakgrunn i boka

Maria, Guds mor. Jomfrufødselens historie holder jeg en rekke foredrag

Figur 48 Maria krones i himmele.jpg

Himmeldronningen

MARIAS MANGE ANNSIKTER

Jomfru Maria er verdens mest avbildede 

kvinneskikkelse. I dette rikt illustrerte foredraget følger vi kristendommens store himmeldonning gjennom nesten 2000 år.

 

Lange linjer i  kunst - og kirkehistorie viser hvordan Marias mange annsikter og skiftende skikkelser har fungert som et fascinerende og presist speil for ulike tiders syn på kvinner, kropp, moderskap og autoritet. 

Figur_1_Gudefødersken.JPG
78. Juleevangeliet La_Tour.jpg

Og hun svøpte ham og la ham i en krybbe

HISTORIEN OM FØDSELEN I STALLEN 

I juleevangeliet leser vi om Jesus som blir født i en stall, og vi hører om hvordan Maria svøper ham og legger ham i en krybbe. Men det er faktsik bare to av fire evangelier som nevner Jesu fødsel overhode, og det er bare i Lukasevangeliet at fødselen utførlig beskrevet. Allikevel blir denne historien mer og mer sentral i kristendommen og den blir etter hvert en av de mest elskede, gjenfortalte, og avbildede passasjene fra hele Bibelen. I tilegg blir denne lille passasjen også utgangspunkt for en lang og rik musikktradisjon.

 

I dette stemningsfulle juleforedraget spekket med intrykksfulle bilder og fantastisk musikk følger vi historien om fødselen i stallen, fra den spede begynenelsen i lukasevengaliet og helt frem til den er blitt en av verdens mest feirede fortellinger.

Marianne_Stokes_Madonna_and_Child.jpg

Jomfrufødselen
 

FRA MIRAKEL TIL MORAL.

Hvorfor var det så viktig at Maria var jomfru når Jesus ble unnfangent? Og hvordan ble dette som en gang var regnet som et grensesprengende mirakel, etterhvert et moralsk ideal?

 

Fra oldtidens gamle elvekulturer og frem til tidlig middelalder skjer en gradvis endring i synet på sammenhengen mellom seksualitet og nytt liv, en endring som påvirker oss den dag i dag.

Figur 12_edited_edited.jpg
bottom of page